วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

หลักฐานในการยื่นขอเปลี่ยนนามสกุล

การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
หลักเกณฑ์
1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า " ณ " นำหน้าชื่อสกุล
7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

ขั้นตอนการติดต่อ
* ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
* นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบหลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
* นายทะเบียนท้องที่ส่งเรื่องราวการขอจดทะเบียนชื่อสกุลไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
* นายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วแจ้งผลกลับไปจังหวัด เพื่อแจ้งนายทะเบียนท้องที่แจ้งให้ผู้ขอทราบ
* กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท
* เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือสำคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

จาก : E-Citizen ศูรย์บริการภาครัฐ

21 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 พฤศจิกายน 2552 12:46

  ขอเรียนถามว่า "ทั้งครอบครัวใช้นามสกุลเดิม" แต่ถ้าบุตรจะขอเปลี่ยนนามสกุลใหม่เพียงคนเดียวเท่านั้น (ส่วนคนอื่นๆ คงใช้นามสกุลเดิม)อย่างนี้สามารถเปลี่ยนได้เลยหรือไม่

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2553 15:23

  ครอบครัวใช้นามสกุลเดิมอยู่แต่บุตรต้องการเปลี่ยนนามสกุลเพียงคนเดียวได้หรือไม่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2560 15:10

   ใช้นามสกุลเดิมอยากเปลี่ยนได้หรือไม่คะ

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2553 17:23

  ครอบครัวตั้งตระกูลใหม่เปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งนามสกุลแต่สามีบอกว่าไม่ดีงานไม่เข้าอยากจะกลับไปใช้ชื่อเก่านามสกุลต้องทำอย่างไรได้บ้างแล้วจะสามารถทำได้ไหม ใครรู้ช่วยตอบให้ทีค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2553 22:50

  อยากถามว่า ดิฉันได้จดทะเบียนสมรสแล้วและแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางและใช้นามสกุลของสามี แต่ดิฉันยังไม่ได้เปลี่ยนสกุลตามที่แจ้งไว้แล้วนั้น และถ้าจะขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของดิฉันจะได้มั้ย มีขั้นตอนอย่างไร ขอข้อมูลหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2556 17:21

  กระผมอยากเรียนถามว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนามสกุลจากบิดามาใช้กับมารดาต้องใช้หลักฐานใดบ้างครับในกรณีที่บิดาอย่าร้างกับมารดาโดยที่ไม่สามารถติดต่อกับบิดาได้เลยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เคยโทรสอบถามที่อำเภอ เค้าบอกว่า ถ้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ต้องการใช้นามสกุลของมารดา ใช้ใบเกิดหรือสำเนาทะเบียนสมรสที่มีรายละเอียดแสดงนามสกุลเดิมของมารดาขอยื่นเปลี่ยนได้ค่ะ (แต่ควรโทรสอบถามและจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน)

   ลบ
 6. ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลพร้อมๆกัน ใช้เวลาทำเรื่องทั้งหมดแค่ไหนค่ะ เนื่องจากมีเวลาอยู่ที่ไทยเพียงสองอาทิตย์ พอจะเป็นไปได้ไหมค่ะว่าเรื่องจะเสร็จภายในสองอาทิตย์

  ตอบลบ
 7. กรณีผมจะขอเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้ของมารดา
  แต่มารดากับบิดาได้หย่ากัน แล้วตามหาตัวบิดาเพื่อขอใบหย่าไม่ได้ ส่วนของมารดาก็หายไปนานแล้ว แล้วมารดาเป็นโรคอัมพฤต จำไม่ได้ว่าหย่าที่ไหน ควรจะทำไงดี

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2557 15:57

  ตอนนี้หลานอายุ18แต่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชนเรยค่ะ แต่เขาบวชเรียนยุวัดหลวงพ่อโสธร แต่บ้านยุชัยภูมิค่ะ อยากทราบว่าไปทำบัตรแถวที่บวชเรียนยุได้ไหมค่ะ แล้วเขาจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นของแม่เขาด้วยต้องไปทำที่ใหน หรือทำแถวที่เขาบวชยุตอนนี้ได้หรือเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2558 11:41

  ในกรณี บุตรเกิดเมื่อปี ๒๕๓๔ และ ปี ๒๕๓๘ นั้น ได้ใช้นามสกุลของบิดา และต่อมาเมื่อปี ๒๕๔๕ นั้น บิดาได้เปลี่ยนนามสกุล กรณีนี้บุตรทั้ง ๒ คนมีสิทธิที่จะเปลี่ยนามสกุลตามบิดาได้เลยโดยไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานการขอเปลี่ยนนามสกุลหรือไม่ หากไม่จำเป็นต้องมีเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลตามบิดา ใช้ระเบียบหรือกฎหมาย มาตราใด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนนามสกุลตามบิดาได้คะ ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2559 08:04

  ขอถามว่าลูกใช้นามสกุลสามีอยู่แล้วตอ้งการเปลียนกลับมาเปนนามสกุลของแม่ต้องใช้เอกสารใดบ้างคะ
  เสียคา่ใช้จ่ายเท่าไหร่

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2559 17:02

  อยากทราบระยะเวลาที่นายทะเบียนท้องถิ่นส่งเรื่องการขอเปลี่ยนนามสกุลให้นายทะเบียนกลางเพื่ออนุมัติใช้เวลาเท่าไหร่คะ

  ตอบลบ
 12. เนื่องจากชื่อเดิมรวมกับนามสกุล ได้เลขศาสตร์ไม่ดี ดิฉันก็เลยเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล ปรากฏว่าเปลี่ยนแล้วชีวิตก็ยังไม่ค่อยดี ก็เลยอยากจะกลับไปใช้ชื่อเดิม(แต่เพิ่มเติมพยัญชนะ วรรณยุกต์บางตัวในชื่อเดิม ซึ่งจะได้เลขศาสตร์ดี ไม่ใช่เปลี่ยนไปใช้ชื่อเดิมซะทีเดียว) และนามสกุลเดิมนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากน้องชายด้วยไหมคะ

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. ผมไม่ได้อยากตั้งมาใหม่หรอกครับแต่ผมอยากกลับไปใช้นามสกุลเดิมของพ่อครับจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 17. เปลี่ยนนามสกุลครับสามารถเปลี่ยนท้องที่อื่นได้มั้ยคนับที่ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้านคนับ

  ตอบลบ
 18. ขอสอบถามคะ..ในกรณีต้องการเปลี่ยนพยัญชนะบางตัวของนามสกุลต้องทำไงคะถ้ามีคนใช้นามสกุลที่เราจะไปเปลี่ยนมีอยุ่แล้วเป็นเครือญาติกันเราจะเปลี่ยนได้มั้ย

  ตอบลบ
 19. ขอสอบถามคะ..ในกรณีต้องการเปลี่ยนพยัญชนะบางตัวของนามสกุลต้องทำไงคะถ้ามีคนใช้นามสกุลที่เราจะไปเปลี่ยนมีอยุ่แล้วเป็นเครือญาติกันเราจะเปลี่ยนได้มั้ย

  ตอบลบ